Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Naast onze werkzaamheden vinden wij duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en social return erg belangrijk. Een duurzame ontwikkeling sluit namelijk aan op de behoeften van het heden zonder dat het vermogen van toekomstige generaties in gevaar wordt gebracht. Vandaar dat ons bedrijf gecertificeerd is als MVO onderneming.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft niet alleen betrekking op het milieu, maar ook het maatschappelijk betrokken zijn hoort erbij. Zo steunen we regelmatig een mooi project.

Duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Social Return vinden wij zeer voorname aspecten. Onderstaand treft u een toelichting hiervan aan:

Duurzaamheid Een duurzame ontwikkeling sluit aan op de behoeften van het heden zonder dat het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar wordt gebracht. Met andere woorden; het vinden van evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen: People, Planet, Profit.

Energieverbruik jaarlijks proberen te verminderen door o.a. onze hal minimaal te verwarmen en de verlichting van de reclamezuil van het kantoorpand niet te laten branden. Wij zijn momenteel volop bezig met digitale facturering, digitale afhandelingen van opdrachtbonnen en het verminderen van papierverbruik en ons archief te digitaliseren.

Duurzame inkopen doen door producten te gebruiken met een keurmerk waarbij gedacht kan worden aan het Dubokeurmerk.

Beperkt waterverbruik komt tot stand door het gebruiken van onze spoelmachine. Het water kan langere tijd worden gebruikt en wordt gezuiverd alvorens het in het riool terechtkomt.

Het afvalmanagement op een zo milieuvriendelijke manier uit te voeren. Bij ons wordt het afval vakkundig gesorteerd en vervolgens aangeboden aan een afvalverwerkingsbedrijf. De resterende verf en de kunststofverpakkingen worden omgezet tot energie en de metalen verpakkingen worden gerecycleerd als materiaal.

Tot slot hebben we de uitstoot van CO2 en andere GHG uitstoot. Wij streven ernaar een zo jong mogelijk wagenpark tot onze beschikking te hebben zodat er zo min mogelijk uitstoot plaatsvindt. Ook bij het productieproces wordt hierbij rekening gehouden; de werkzaamheden zo plannen dat er zo min mogelijk gereden hoeft te worden en dat onze medewerkers samen rijden. Als het gaat om duurzaamheid van de onderhoudsklus creëert transport van en naar de klus de grootste impact vanwege de CO2 uitstoot. Wij beschikken over een eigen kleurenmengmachine. Door het gebruik van de juiste producten wordt de schildercyclus verlengd en kan de CO2 uitstoot beperkt worden.

Diversiteit Wanneer wij kijken naar deze punten vinden wij diversiteit in ons bedrijf belangrijk; bij ons is er sprake van vrouwenparticipatie zowel op kantoor als in de buitendienst.

Ethiek Ethiek, hetgeen hierop ook betrekking heeft, gaat erom dat wij ons houden aan de nationale en internationale wetgeving. Wanneer wij werkzaamheden in het buitenland uitvoeren wordt gesalarieerd conform de maatstaven van het land waarin wij werkzaam zijn en worden sociale lasten correct afgedragen; kortom eerlijk zakendoen.

Veiligheid Veiligheid van werknemers en klanten als het gaat om werkomgeving (o.a. gekeurde materialen) en de toe te passen veilige producten door middel van de productinformatie- en

veiligheidsinformatiebladen (o.a. betreffende gezondheid en de ruimte waarin het product wordt toegepast).

Ontwikkeling Training, scholing en ontwikkeling van eigen medewerkers door trainingen (VCA en bijscholingstrainingen van werkmethoden) en door het aanbieden van stageplaatsen (wij zijn een erkend leerbedrijf) voor BBLtrajecten alsmede de stages door Bureau Stage en Werk.

Betrokkenheid Betrokkenheid bij de gemeenschap tonen wij door het sponsoren van lokale verenigingen en het steunen van goede doelen.